นายแดน เครือแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/05/2015
ปรับปรุง 12/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 354875
Page Views 665745
 
 

ประมวลจริยธรรม - การรักษาวินัย
กิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ปีงบประมาณ 2563 ( (14 ก.ค. 2564 | อ่าน 148 ครั้ง))
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2558 ( (29 มิ.ย. 2564 | อ่าน 184 ครั้ง))
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2558 ( (29 มิ.ย. 2564 | อ่าน 177 ครั้ง))
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558 ( (29 มิ.ย. 2564 | อ่าน 200 ครั้ง))
ประมวลจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ ( (03 ก.ค. 2563 | อ่าน 221 ครั้ง))
ประมวลจริยธรรม ของข้าราชการทางการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2554 ( (03 ก.ค. 2563 | อ่าน 222 ครั้ง))
ประมวลจริยธรรม ของข้าราชการทางการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร พ.ศ. 2554 ( (03 ก.ค. 2563 | อ่าน 177 ครั้ง))
ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนตำบล ( (03 ก.ค. 2563 | อ่าน 209 ครั้ง))