นายแดน เครือแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/05/2015
ปรับปรุง 12/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 354872
Page Views 665742
 
 

งานบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( (02 มี.ค. 2565 | อ่าน 69 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2565 ( (02 มี.ค. 2565 | อ่าน 60 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี พนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( (02 มี.ค. 2565 | อ่าน 65 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( (02 มี.ค. 2565 | อ่าน 57 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( (02 มี.ค. 2565 | อ่าน 61 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ( (28 ก.พ. 2565 | อ่าน 91 ครั้ง))
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( (22 ก.พ. 2565 | อ่าน 100 ครั้ง))
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( (22 ก.พ. 2565 | อ่าน 91 ครั้ง))
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 ( (27 เม.ย. 2564 | อ่าน 201 ครั้ง))
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ( (23 เม.ย. 2564 | อ่าน 173 ครั้ง))
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี อบต.ดู่ อ.ราษีไศล ( (22 เม.ย. 2564 | อ่าน 141 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ เรื่อง นโยบายการบริหารงานบุคคล 2564 ( (22 เม.ย. 2564 | อ่าน 148 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( (22 เม.ย. 2564 | อ่าน 154 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( (22 เม.ย. 2564 | อ่าน 173 ครั้ง))
ประกาศ ก.จ. ก.ท. ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ( (22 เม.ย. 2564 | อ่าน 153 ครั้ง))
ประกาศ ก.อบต.ศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) 2563 ( (22 เม.ย. 2564 | อ่าน 183 ครั้ง))
ประกาศ ก.จ. ก.ท. ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก บรรจุและแต่งตั้ง ปี 2562 ( (22 เม.ย. 2564 | อ่าน 165 ครั้ง))
ประกาศ ก.จ. ก.ท. ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ( (22 เม.ย. 2564 | อ่าน 146 ครั้ง))
ประกาศ ก.จ. ก.ท. ก.อบต. เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนขรก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ( (22 เม.ย. 2564 | อ่าน 101 ครั้ง))
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 2560 ( (22 เม.ย. 2564 | อ่าน 124 ครั้ง))