นายแดน เครือแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/05/2015
ปรับปรุง 12/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 354988
Page Views 665874
 
 

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (บ้านกอย หมู่ที่ 2) ( (10 พ.ค. 2565 | อ่าน 14 ครั้ง))
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนขึ้นดินพร้อมลงหินคลุก (บ้านกอย หมู่ที่ 13) ( (10 พ.ค. 2565 | อ่าน 16 ครั้ง))
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนขึ้นดินพร้อมลงหินคลุกจากบ้านท่าบ่อ-ดอนกืกกาก(บ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 6) ( (10 พ.ค. 2565 | อ่าน 14 ครั้ง))
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกรอบหนองป่าโพง (บ้านอุ่มแสง หมู่ที่ 7) ( (19 เม.ย. 2565 | อ่าน 23 ครั้ง))
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากศาลาประชาคมบ้านดู่น้อย -ปู่ตา (บ้านดู่ หมู่ที่ 1) ( (19 เม.ย. 2565 | อ่าน 19 ครั้ง))
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต จากบ้านค้อ หมู่ที่ 3 - บ้านกอย (บ้านค้อ หมู่ที่ 3) ( (19 เม.ย. 2565 | อ่าน 21 ครั้ง))
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากสามแยกบ้านกอย - ห้วยน้ำเค็ม (บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 9) ( (19 เม.ย. 2565 | อ่าน 21 ครั้ง))
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด จากประตูโขง - บ้านผู้ใหญ่พล สมพรหมู่ที่ 13 ( (19 เม.ย. 2565 | อ่าน 22 ครั้ง))
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านอุ่มแสง - ฝายน้ำล้น (นสล.หนองปลาโพง) (บ้านอุ่มแสง หมู่ที่ 7) ( (19 เม.ย. 2565 | อ่าน 23 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ เรื่อง การขายทอดตลาดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (27 ม.ค. 2565 | อ่าน 122 ครั้ง))