นายแดน เครือแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/05/2015
ปรับปรุง 12/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 354831
Page Views 665696
 
 

คำสั่ง อบต.ดู่
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ ที่ 205/2564 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ( (27 ก.ค. 2564 | อ่าน 116 ครั้ง))
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ ที่ 206/2564 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ( (27 ก.ค. 2564 | อ่าน 106 ครั้ง))
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ ที่ 638/2560 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ ( (21 ก.ค. 2564 | อ่าน 103 ครั้ง))
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ ที่ 184/2561 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ แก้ไขครั้งที่ 1 ( (21 ก.ค. 2564 | อ่าน 106 ครั้ง))
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ ที่ 151/2562 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ แก้ไขครั้งที่ 2 ( (21 ก.ค. 2564 | อ่าน 98 ครั้ง))
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ ที่ 224/2563 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ แก้ไขครั้งที่ 3 ( (21 ก.ค. 2564 | อ่าน 94 ครั้ง))
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ ที่ 514/2563 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ แก้ไขครั้งที่ 4 ( (21 ก.ค. 2564 | อ่าน 98 ครั้ง))
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ ที่ 96/2564 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ แก้ไขครั้งที่ 5 ( (21 ก.ค. 2564 | อ่าน 103 ครั้ง))