นายแดน เครือแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/05/2015
ปรับปรุง 12/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 354803
Page Views 665668
 
 

รายงานสถานะทางการเงิน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( (11 เม.ย. 2565 | อ่าน 51 ครั้ง))
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรวม ประจำปีงบประมาณ 2565 ( (28 ม.ค. 2565 | อ่าน 122 ครั้ง))
รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ. 2564 ( (18 ม.ค. 2565 | อ่าน 128 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( (14 ม.ค. 2565 | อ่าน 131 ครั้ง))
รายงานการเงินขององค์กรปกครองส้วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( (26 พ.ย. 2564 | อ่าน 167 ครั้ง))
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2564 ถึง ธันวาคม 2564 ( (22 พ.ย. 2564 | อ่าน 152 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( (01 พ.ย. 2564 | อ่าน 132 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( (28 ต.ค. 2564 | อ่าน 174 ครั้ง))
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำไตรมาสที่4 ปีงบประมาณ 2564 ( (08 ก.ค. 2564 | อ่าน 161 ครั้ง))
รายงานงบการเงินไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 ( (08 ก.ค. 2564 | อ่าน 159 ครั้ง))
รายงานงบการเงินไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ( (20 เม.ย. 2564 | อ่าน 188 ครั้ง))
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 ( (20 เม.ย. 2564 | อ่าน 149 ครั้ง))
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ( (20 เม.ย. 2564 | อ่าน 143 ครั้ง))
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 ( (20 เม.ย. 2564 | อ่าน 180 ครั้ง))
รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ( (03 ก.พ. 2564 | อ่าน 164 ครั้ง))
รายงานงบการเงินไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ( (11 ม.ค. 2564 | อ่าน 150 ครั้ง))
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี พ.ศ. 2563 ( (03 พ.ย. 2563 | อ่าน 176 ครั้ง))
รายงานการเงินของค์การบริหารส่วนตำบลดู่ ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ( (19 ต.ค. 2563 | อ่าน 165 ครั้ง))
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562 ( (14 ก.ค. 2563 | อ่าน 173 ครั้ง))
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 ( (14 ก.ค. 2563 | อ่าน 171 ครั้ง))