นายแดน เครือแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/05/2015
ปรับปรุง 12/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 354984
Page Views 665870
 
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง (eGP)
จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองถ่ม ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 มี.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)เงื่อนไขเป็นไปตามร่างขอบข่ายงาน (Terms of refernce ToR) ที่คณะกรรมการกำหนดไว้ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มี.ค. 2565) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) รายละเอียดดังนี้ ๑. เหล็กเล้นข้ออ้อย ขนาด ๑๒ มิลลิเมตร ความยาว ๑๐ เมตร จำนวน ๕ เส้น, ๒.เหล็กกล่อง ขนาด ๑.๕๑.๕ นิ้ว หนา ๑.๒ มิลลิเมตร ความยาว ๖ เมตร จำนวน ๒ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มี.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)เงื่อนไขเป็นไปตามร่างขอบข่ายงาน (Terms of refernce ToR) ที่คณะกรรมการกำหนดไว้ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มี.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)เงื่อนไขเป็นไปตามร่างขอบข่ายงาน (Terms of refernce ToR) ที่คณะกรรมการกำหนดไว้ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มี.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)เงื่อนไขเป็นไปตามร่างขอบข่ายงาน (Terms of refernce ToR) ที่คณะกรรมการกำหนดไว้ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มี.ค. 2565) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทั่วไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองถ่ม รายละเอียดตามขอบข่ายงาน (Terms of refernceTOR) ที่คณะกรรมการกำหนดไว้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ก.พ. 2565) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบประปาและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย รายละเอียดตามขอบข่ายงาน (Terms of refernceTOR) ที่คณะกรรมการกำหนดไว้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.พ. 2565) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารส้มใส ชนิดก้อน จำนวน ๒,๐๐๐ กิโลกรัม รายละเอียดตามขอบข่ายงาน (Terms of refernceTOR) ที่คณะกรรมการกำหนดไว้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.พ. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) เงื่อนไขเป็นไปตามรายละเอียดตามขอบข่ายงาน (Terms of refernceTOR) ที่คณะกรรมการกำหนดไว้ ตามรรายละเอียดรายการพัสดุแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.พ. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลงานด้านกองคลัง และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย รายละเอียดตามขอบข่ายงาน (Terms of refernceTOR) ที่คณะกรรมการกำหนดไว้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.พ. 2565) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาบริการจดมิเตอร์น้ำประปาสำหรับผู้ใช้น้ำประปาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รายละเอียดตามร่าง TOR ที่คณะกรรมการกำหนดไว้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.พ. 2565) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาบริการจดมิเตอร์น้ำประปาสำหรับผู้ใช้น้ำประปาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รายละเอียดตามร่าง TOR ที่คณะกรรมการกำหนดไว้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.พ. 2565) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง)เงื่อนไขให้เป็นไปตามขอบข่ายงาน (Terms of refernceTOR) ที่คณะกรรมการกำหนดไว้ ตามรายละเอียดรายการพัสดุแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09 ก.พ. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบประปาและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายรายละเอียดตามขอบข่ายงาน (Terms of refernceTOR) ที่คณะกรรมการกำหนดไว้ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ม.ค. 2565) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทั่วไปและปฎิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย รายละเอียดตามขอบเขตงาน (Tetms of refernce TOR) ที่คณะกรรมการกำหนดไว้ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ธ.ค. 2564) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบประปา และปฎิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย รายละเอียดตามขอบเขตงาน (Tetms of refernce TOR) ที่คณะกรรมการกำหนดไว้ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ธ.ค. 2564) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบประปา และปฎิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย รายละเอียดตามขอบเขตงาน (Tetms of refernce TOR) ที่คณะกรรมการกำหนดไว้ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ธ.ค. 2564) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาบริการด้านช่างโยธาและปฎิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย รายละเอียดตามขอบเขตงาน (Tetms of refernce TOR) ที่คณะกรรมการกำหนดไว้ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ธ.ค. 2564) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและปฎิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย รายละเอียดตามขอบเขตงาน (Tetms of refernce TOR) ที่คณะกรรมการกำหนดไว้ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ธ.ค. 2564) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก