นายแดน เครือแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/05/2015
ปรับปรุง 12/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 354819
Page Views 665684
 
 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่

นายสาคร สุบิน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่
เบอร์โทรศัพท์ 085-0157638

นายทองใส ศุภศร
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่
เบอร์โทรศัพท์ 085-5241186

นายสำริศ พรรษา
สมาชิก อบต. หมุ่ที่ 1

นางทองจันทร์ เครือแสง
สมาชิก อบต. หมุ่ที่ 2

นายทองอินทร์ ไชยงาม
สมาชิก อบต. หมุ่ที่ 5

นางประกายศรี ศุภศร
สมาชิก อบต. หมุ่ที่ 6

นายกิตติศักดิ์ คำโสภา
สมาชิก อบต. หมุ่ที่ 7

นายประวิทย์ เพ็งน้ำคำ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8

นายสุดใจ จันทร์หอม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9

นายบุญหนา ศุภศร
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10

นายจันทะจร ประสมสิน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11

นางสุวรรณ ธรรมวัตร
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12

นางสาวเฉลิม ไชยเสนา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13

นายฉวี ศุภศร
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14