นายสง่า ศรีอนันต์กูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/05/2015
ปรับปรุง 16/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 84468
Page Views 149070
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่

นายสมพร ธรรมวัตร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่

นายคำพา ค้ำคูณ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่

นายสำริศ พรรษา
ส.อบต. 1

นายพงษ์พัฒน์ เครือแสง
ส.อบต. 2

นายสุรชา พิเดช
ส.อบต. หมู่ที่ 2

นายสาคร สุบิน
ส.อบต. หมู่ที่ 3

นายบุญโฮม นิยม
ส.อบต. หมู่ที่ 4

นายเกษ ธรรมวัตร
ส.อบต. หมู่ที่ 5

นายทองอินทร์ ไชยงาม
ส.อบต. หมู่ที่ 5

นางประกายศรี ศุภศร
ส.อบต. หมู่ที่ 6

นางสุภาพร ไชยเสนา
ส.อบต. หมู่ที่ 6

นายเสกสรร ศุภศร
ส.อบต. หมู่ที่ 7

นายดำรง ศุภศร
ส.อบต. หมู่ที่ 7

นายอภิสิทธิ์ บุญสุภาพ
ส.อบต. หมู่ที่ 8

นายแสงจันทร์ เครือแสง
ส.อบต. หมู่ที่ 8

นายสง่า จันทะสิทธิ์
ส.อบต. หมู่ที่ 9

นายสุดใจ จันทร์หอม
ส.อบต. หมู่ที่ 9

นายถาวร นามจันทร์
ส.อบต. หมู่ที่ 10

นายแสงจันทร์ ธรรมวัตร
ส.อบต. หมู่ที่ 10

นายอาจ พรรษา
ส.อบต. หมู่ที่ 11

นายทองสุข สุภาพ
ส.อบต. หมู่ที่ 11

นายสุทธิเกียรติ สุระโคตร
ส.อบต. หมู่ที่ 12

นายสมศักดิ์ ธรรมวัตร
ส.อบต. หมู่ที่ 12

นายเสริม เครือแสง
ส.อบต. หมู่ที่ 13

นายพงษ์ศักดิื เครือแสง
ส.อบต. หมู่ที่ 13

นายฉลี ศุภศร
ส.อบต. หมู่ที่ 14

นายอัมรินทร์ วิรุณพันธ์
ส.อบต. หมู่ที่ 14