นายสง่า ศรีอนันต์กูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/05/2015
ปรับปรุง 06/12/2017
สถิติผู้เข้าชม 43476
Page Views 73008
 
สำนักปลัด

นายศิวดล พลทองมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางเจษราภรณ์ ธรรมวัฒน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวเฉลิมขวัญ สมคะเน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวนันทวดี อรรคบุตร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวพรรณพร ทองสุทธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวจินตนาภรณ์ สนิท
นิติกร

นางศุภลักษณ์ ศุภศร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายมนตรี ศุภศร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

นายทองดี วิรุณพันธ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายอวยชัย สุระโคตร
พนักงานดับเพลิง

นายจิรายุ ไชยเสนา
พนักงานจ้างทั่วไป

นายประยูร พรรษา
ยามองค์การบริหารส่วนตำบลดู่

นางสาวพลอยนภัสศร สมคะเณย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวดวงพร เครือแสง
คนครัว