นายแดน เครือแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/05/2015
ปรับปรุง 12/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 354930
Page Views 665806
 
 

กองคลัง

นางทิพย์วดี สุระเสียง
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ 095-6099395

นางสาวปานทัด บุทศรี
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวศิริญญา นิยม
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสุธาสินี บุญชาลี
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

นายบุญค้ำ นิยม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวนิธิปวีร์ วงศ์มณ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางสาวสมใจ ค่ำคูณ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวสุวรรณี จุลวรรณา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวหนูเพียร น้อยทอง
พนักงานจ้างทั่วไป