นายสง่า ศรีอนันต์กูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/05/2015
ปรับปรุง 06/12/2017
สถิติผู้เข้าชม 43474
Page Views 73006
 
กองการศึกษาฯ

นางไสว จันทร์หอม
หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ

นางสาวโยธกา เครือแสง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางรัตติกาล สิริพิเดช
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวนิตติยา ศรีโสภา
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุภาพร เครือแสง
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนงค์นุช สมพร
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพนิตตา ลายันต์
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวดวงมณี ธรรมวัตร
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนิจนา คำศรี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอรอนงค์ ธรรมวัตร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางนิตยา สมพร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางทิราภรณ์ พิเดช
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางจารุวรรณ พิเดช
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก