นายแดน เครือแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/05/2015
ปรับปรุง 12/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 354976
Page Views 665858
 
 

กองการศึกษาฯ

นายสิริวุฒ อินธิพันธ์
นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 087-8017400

นายภิวัตน์ มีแวว
นักวิชาการวัฒนธรรม

นางสาวสุภาพร เครือแสง
ครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทรศัพท์ 089-7205753

นางสาวนิตติยา ศรีโสภา
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนงค์นุช สมพร
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพนิตตา ลายันต์
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวดวงมณี ธรรมวัตร
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนิจนา คำศรี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอรอนงค์ ธรรมวัตร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางนิตยา สมพร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางทิราภรณ์ พิเดช
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวชณัฐกานต์ แหวนหล่อ
ผู้ช่วยสันทนาการ

นางสาวชุติมา บุตดี
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นายอานันท์ เครือแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายโชคทวี สุระโคตร
นักการภารโรง (ศพด.)

นางสาวสมจิตร คำลา
พนักงานทั่วไป