นายสง่า ศรีอนันต์กูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/05/2015
ปรับปรุง 19/03/2018
สถิติผู้เข้าชม 53467
Page Views 92827
 
กองการศึกษาฯ

นางไสว จันทร์หอม
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

นางสาวสุภาพร เครือแสง
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนิตติยา ศรีโสภา
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนงค์นุช สมพร
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพนิตตา ลายันต์
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวดวงมณี ธรรมวัตร
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนิจนา คำศรี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอรอนงค์ ธรรมวัตร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางนิตยา สมพร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางทิราภรณ์ พิเดช
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางจารุวรรณ พิเดช
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวโยธกา เครือแสง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวชณัฐกานต์ แหวนหล่อ
ผู้ช่วยสันทนาการ

นางรัตติกาล สิริพิเดช
พนักงานจ้างทั่วไป

นายโชคทวี สุระโคตร
นักการภารโรง (ศพด.)